กุฏิสุนทรภู่

พระพุทธรูปและโบราณวัตถุปัจจุบันทางวัดได้จัดแสดงรูปหล่อครึ่งตัวของสุนทรภู่ และเครื่องใช้สำหรับพระภิกษุร่วมสมัยไว้ในกุฏิสุนทรภู่