ประตูถนนมหาไชย

พื้นที่โดยรอบวัดเทพธิดารามตั้งอยู่ในเขตพระนคร ประตูด้านถนนมหาไชยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด โดยถนนมหาไชยเป็นถนนที่แยกออกจากถนนราชดำเนิน ตัดผ่านป้อมมหากาฬตามแนวกำแพงเมืองเก่าซึ่งเคยทอดยาวจนถึงแยกสำราญราษฎร์ ปัจจุบันแนวกำแพงเก่าถูกทำลายลงตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการขยายตัวของชุมชน